-ALLTING ÄR INTE ALLTID VAD DET SER UT ATT VARA-
ELLER?

Det här är en liten del av det som jag dokumenterar i ett pågående konstprojekt.
Det blir en utställning i höst som kommer att röra upp känslor och kanske raseri,men som är viktig att påvisa.
Alster i glas,järn,och måleri kommer att finnas på utställningen.
Kent Royson Karlsson, -destRoyson är kanske ett mer passande namn..