Här sitter jag på samma ställe som Helmer Osslund gjorde 1910 och tecknar